Miten perhekonstellaatio tehdään?

Konstellaatio toteutetaan yleensä ryhmätyöskentelynä. Asiakas, eli oman konstellaation tilaaja, valitsee ryhmästä itselleen ja perhejäsenilleen edustajat, jotka toimivat suvun tunteiden ilmaisijoina. Myös henkilökohtaisen konstellaation tekeminen on mahdollista ja siihen on kehitetty monta menetelmää, mutta prosessi on pitempi ja joillekin asiakkaalle emotionaalisesti ehkä vaikeampi kuin klassisessa konstellaatiossa, koska hän itse joutuu olemaan edustajana omille perhejäsenilleen.


 

Mitä pitäisi tietää ennen kuin teettää perhekonstellaation itselleen?

Konstellaation tekeminen perustuu vain perheessä tapahtuneisiin tosiasioihin. Sen takia ennen konstellaatiota on hyvä selvittää muutamia asioita, erityisesti perheessä mahdollisesti tapahtuneet traagiset tapahtumat ainakin kolmen sukupolven ajalta, kuten :
•    oletko sinä tai joku muu joutunut eroon pidemmäksi aikaa äidistä ennen kolmea ikävuotta
•    onko suvussasi sattunut ennenaikaisia tai selittämättömiä kuolemia
•    abortit ja keskenmenot, ei-toivotut lapset
•    adoptoidut lapset
•    vanhempien ensimmäiset rakkaudet ja miten ne päättyivät
•    avioliitot ja avioerot
•    itsemurhat
•    psyykkiset sairaudet
•    onko joku perheenjäsen joutunut rikoksen uhriksi tai oliko suvussasi joku rikollinen

Miten toimin asiakkaana ja mitä tapahtuu konstellaation aikana?

•     Kerrot konstellaattorille oman kysymyksesi. Sinun ei tarvitse kertoa koko elämäsi tarinaa vaan ainoastaan mikä on se elämäsi solmukohta, jota haluat tutkia
•    Konstellaattorin kanssa yhdessä tunnistat, mistä lähdetään liikkeelle: sinun lapsuuden perheestäsi vai nykyisestä parisuhteestasi
•    Valitset itsellesi ja perheenjäsenillesi edustajat, jotka toimivat suvun tunteiden ilmaisijoina
•    Kun edustajat on valittu  (mieluiten miehiä miesten tilalle ja naisia naisten tilalle), asetat heidät seisomaan suhteessa toisiinsa. Asetat ihmiset paikoilleen sanomatta sanaakaan, keskittyen tuntemaan intuitiivisesti miten koet nämä ihmiset.
•    Muistathan, että tiedostamattomat sukuja ohjaavat lait toimivat samoin kaikissa maissa ja kulttuureissa
•    Konstellaattori seuraa edustajien tunteita, eleitä ja siirtoja,  ja saattaa kysyä sinulta ja edustajilta lisäkysymyksiä. Tarvittaessa konstellaattori voi tuoda konstellaatioon lisähenkilöitä sekä vaihtaa ja/tai siirtää edustajan toiseen paikkaan
•    Konstellaatio viedään siihen pisteeseen saakka, missä kaikki edustajat tuntevat itsensä hyvin ja asiakas on tyytyväinen ratkaisuun

Kysynkö oikein vai väärin?

Kostellaation voi suorittaa vain jos asiakkaalla on selkeä systeeminen kysymys. Jos asiakas vain selittää oman tai perheenjäsenten käyttäytymistä tai pohtii jotain asiaa, ei kysymystä ole eikä työskentelyä voida aloittaa. Työskentely voidaan aloittaa, kun asiakas kertoo lyhyesti ongelmastaan ja esittää siihen liittyviä systeemisiä kysymyksiä, kuten ”Mitä minun täytyy tehdä?” tai ”Miten voin vaikuttaa tilanteeseen?” Oikea kysymys liittyy aina nykyhetkeen.

Milloin konstellaattori voi kieltäytyä tekemästä konstellaation asiakkaalle?

-    asiakkaan käyttäytyminen on ylimielistä konstellööriä tai ryhmää kohti
-    asiakas tarvitsee vain kuuntelijan eikä halua ratkaista ongelmaa
-    asiakas on päättänyt jo etukäteen miten hän asettaa edustajat alussa tai minkälaisen tietyn ratkaisun hän haluaa lopussa. Tällöin konstellaatio ei toimi, ja se keskeytetään heti kun konstellaattori huomaa asiakkaan toiminnan.
-    asiakas haluaa tehdä organisaatiokonstellaation korkeammalle taholle kuin mitä hän itse edustaa, esim. konstellaatiota ei voi tehdä, jos asiakas-työntekijä haluaa ratkaista ylimmän johdon ongelmat
-    asiakkaan esittämä kysymys ei ole systeeminen

 
 
 
 

Ota yhteyttä

Varaa itsellesi ja/tai kaverillesi paikka perhekonstellaatiolle!

Varaa paikat tiimillesi, johtoryhmällesi tai kollegoillesi, jos kyseessä on organisaatiokonstellaatio. Kirjoitta viestikentälle montako henkilöä on tulossa.

 PuhelimitseSähköpostitse